24/06/2009

Xa Quảng Trị, chắc nỗi nhớ đầu tiên là gió Lào!

Sáng ngủ dậy, gió Lào mơn man... thấy cũng được, tối lại, lên trên gác, gió ào ào, Mát ! Trưa: Gió giành giật bụi cuốn hắt vào người đi đường. Chiều:Nắng tìm mặt người mà thăm hỏi nhiệt tình!!! Nắng ! Gió nóng, cát bụi...Nhưng khi xa, sẽ thấy thiếu vô cùng!

Tham quan Đà Lạt...Chị em mình đi tham quan Nha Trang, Đà lạt đợt 30/4/2009!